Từ khóa, ý nghĩa và ứng dụng của quẻ Lôi Hỏa Phong.

Lôi Hỏa Phong (43)

 • Gồm tượng đơn Chấn ở Ngoại tượng và tượng đơn Ly ở Nội tượng.

 • Từ khóa: Thịnh đại dã, hòa mỹ, được mùa, nhiều người góp sức, tượng đồng tâm hợp lực, cùng lớn nở, cấu kết, hợp đoàn, quấn quýt.

 • Ý nghĩa:

  • Nội tượng là tượng Ly sáng tỏ, sáng ngời trong lòng rồi mới khởi đầu tượng Chấn ở ngoài. Điều này thể hiện sự đồng lòng, đồng tâm hợp lực, đồng điệu, cùng chí hướng.

  • Ly tỏa sáng đầy năng lượng hòa cùng với dương khí của Chấn khởi lên cùng phát triển, bùng nổ đầy sức mạnh, nên được gọi là "Thịnh Đại Dã". Do năng lượng vui đẹp, ăn rơ tạo hòa khí sinh tài.

  • Lửa (Ly) động (Chấn) cực mạnh có nghĩa là cháy lớn như cháy rừng, mùa hè, vùng nhiệt đới, nồng nàn, hòa quyện khăng khít.

  • Ly là ánh sáng trí tuệ được tỏa ra, chấn động muôn phương, đạo lý và đạo phá được truyền bá hòa hợp.

  • Cũng mang nghĩa chính nghĩa, cùng tâm đầu ý hợp thống nhất.

 • Ứng dụng:

  • Đây là thời của Đạo giáo thịnh đại lớn mạnh, đừng quá chủ quan mạo hiểm mà chuyển vận thành suy tàn đi xuống.

  • Việc làm lâu dài thì thuận lợi, chính đạo đường hoàng thì hanh thông.