Từ khóa, ý nghĩa và ứng dụng của quẻ Thuần Ly.

Thuần Ly (33)

 • Gồm tượng đơn Ly ở cả Nội tượng và Ngoại tượng.

 • Từ khóa: Lệ dã, sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, có việc xui rủi.

 • Ý nghĩa:

  • Từ khóa về tượng đơn Ly: mặt trời, năng lượng, ngọn lửa, tỏa ra, ánh sáng, trỗng ở giữa, bám vào, nóng gay gắt. 

 • Tượng thoạt nhìn như đôi mắt, cửa sổ tâm hồn, khôi ngô, tuấn tú. Thuần Ly sáng sủa, minh bạch, rõ ràng, tỏa ra, trống trãi.

 • Bên ngoài là Dương cháy đầy năng lượng, bên trong lại là Âm trống rỗng nên được coi như mặt trời cháy sáng, bám vào, thu hút, cũng được ví như vô tâm, vô tư, thông minh, sáng trí,...

 • Thuần Ly là cái nhà vì có hai hào Dương bao bọc bên ngoài nhưng bên trong có lửa nóng sáng nên không yên. Cửa nhà không yên thì có việc bất ổn.

 • Ánh sáng rực rỡ của Ly được coi như là ánh sáng trí tuệ, sáng bùng dẫn đường. Nên không có Ly muôn vật sẽ chìm vào bóng tối lạnh lẽo của Khảm.

 • Được gọi là Lệ dã vì mang nghĩa tráng lệ, hùng dũng như quân nhân, chiến binh, binh sĩ, võ tướng, cũng coi như là chiến tranh. Do 2 hào Dương bên ngoài bọc lấy hào Âm bên trong như áo giáp che thân. Ánh sáng bùng nổ đầy nôn nóng dễ dẫn đến bất hòa, thẳng tính, thẳng như ruột ngựa.

 • Tượng Ly mang hai hướng bên mình: 

  • Khi thì cọc cằn, kém suy nghĩ, giận quá mất khôn.

 • Khi thì nhiệt tình, năng nổ nhưng biết kiềm chế. Tuy nóng nhưng sáng suốt.

 • Ứng dụng:

  • Trong nhà đang xảy ra chuyện bất ổn, không vì nóng giận mà hư việc.

  • Có thể quảng bá, phông trương danh tiếng ra ngòi, trí tuệ khai sáng nên mọi việc cần đưa ra ánh sáng, làm rõ.

  • Thông minh, công khai và phải minh bạch là giải pháp của Thuần Ly.

  • Vì trái với Thủy nham hiểm nên cần công khai, làm rõ ràng để trái bị uẩn khúc bên trong.

  • Nghe theo người điềm tĩnh ắt sẽ thành công, không manh động, hành động khinh suất.