tuyen sinh khoa vi dich hoc ung dung

[ TUYỂN SINH KHOÁ VI ] DỊCH HỌC ỨNG DỤNG

Dịch học tồn tại và phát triển trên 5000 năm, tuy nhiên sự hấp dẫn và giá trị của DỊCH HỌC ( KINH DỊCH) mang lại cho cuộc sống con người là không thể nghĩ bàn.Tiếp nối nhiều bậc tiền nhân đi trước, hậu bối chúng tôi tiếp tục nghiên..