con nguoi vu tru menh ly phong thuy

Con người, vũ trụ, mệnh lý, Phong Thuỷ

– Con người : đời sống sinh lý là cuộc..